Din ersättning

När vi har prövat din ansökan om ersättning får du ett beslut där det framgår om du har rätt till ersättning och i så fall hur stor den är.

Grundersättning

Grundersättningen betalas ut med max 365 kronor per dag. Den kan du få om du fyllt 20 år och uppfyller grundvillkoret och arbetsvillkoret.

Inkomstbaserad ersättning

Den inkomstbaserade ersättningen är max 910 kronor per dag dina 100 första arbetslösa dagar. Därefter kan du få upp till 760 kronor per dag. Den inkomstbaserade ersättningen kan du få om du uppfyller grundvillkoret, arbetsvillkoret och medlemsvillkoret. Du måste uppfylla arbetsvillkoret under den tid du varit medlem hos oss.

Inkomstbaserad ersättning ska inte blandas ihop med Lärarförbundets inkomstförsäkring.