Ersättningens storlek

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättningen betalas ut per dag, men som mest fem dagar per vecka.

Ersättning per dag

Hur stor ersättning du får per dag beror på

Fem dagar i veckan

Vi får betala ersättning till dig högst fem dagar per vecka. Hur många dagar du får per vecka beror på

  • hur många timmar du kan och vill arbeta under veckan
  • hur många timmar du är arbetslös under veckan

Olika situationer påverkar ersättningen

Det finns flera olika situationer som kan påverka din ersättning. Läs mer om dem under Särskilda situationer.