Ersättningsdagar

En ersättningsperiod är normalt 300 dagar. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden.

Om du har barn under 18 år kan du få ytterligare 150 dagar med ersättning. Vi hämtar uppgifter om dina barn automatiskt från Försäkringskassan. Kontakta oss om du är förälder till ett minderårigt barn utan att det är registrerat hos Försäkringskassan.

Om du arbetar så mycket under arbetslösheten att du klarar arbetsvillkoret, kan du ha rätt till ännu en ersättningsperiod.

När ersättningsperioden tar slut

När det återstår cirka 50 dagar av din ersättningsperiod prövar vi om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor för att kunna få ytterligare en ersättningsperiod. Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor, får du en ny ersättningsperiod som börjar direkt efter att den tidigare ersättningsperioden har tagit slut. Du får ingen ersättning för de 7 första dagarna, de är så kallade karensdagar.

Uppfyller du inte ett nytt arbetsvillkor får du ett besked om det. Du måste då kontakta Arbetsförmedlingen som tar ställning till om du ska delta i jobb- och utvecklingsgarantin. I sådana fall ersätts du med aktivitetsstöd som motsvarar 65 procent av din fastställda dagsförtjänst.