Arbeta deltid

Vi kan betala ut ersättning till dig under 60 veckor samtidigt som du jobbar deltid. Det gäller både om du är timanställd eller arbetar på en bestämd procent. Den så kallade 60-veckorsregeln gäller från och med 15 maj 2017 och är neutral för om du arbetar få eller många timmar per vecka.

Som vanligt behöver du förstås uppfylla de villkor för ersättning som gäller för att få pengar från oss. Arbetar du deltid och samtidigt får ersättning av oss i en vecka räknar vi av en vecka från dina deltidsveckor. Hur du rapporterar den tid du arbetar kan du läsa mer om på sidan Tidrapportera. När dina 60 deltidsveckor är slut kan du endast få ersättning för veckor då du är helt utan jobb.

Tidigare regeln gäller för 75 dagar

Fram till den 15 maj 2017 har du som jobbar deltid samtidigt kunnat få ersättning av oss i sammanlagt 75 dagar. I och med den nya regeln med 60 deltidsveckor kan fler deltidsarbetande få a-kassa längre.

Så påverkas du om du har fått ersättning före den 15 maj

Kanske har du en pågående ersättningsperiod hos oss. Från och med den 15 maj räknar vi om dina gamla deltidsdagar till deltidsveckor. En vecka som du har arbetat deltid och fått ersättning för före den 15 maj räknas som en förbrukad deltidsvecka. Det spelar ingen roll hur många dagar du tidigare har fått ersättning för i den veckan. Efter omräkningen kommer vi se hur många veckor som finns kvar att ge dig ersättning för när du arbetar deltid.

Om du har fått ersättning i 75 dagar före den 15 maj 2017 kan det alltså hända att du kan få mer ersättning från den 15 maj. Detta förutsätter att du vid omräkningen från dagar till veckor har fått deltidsersättning för färre än 60 veckor. Du behöver också ha dagar kvar på din ersättningsperiod. Hör av dig till oss om du tror att det kan gälla dig.

Det kan också hända att du har dagar kvar från den tidigare regeln men ändå kommer att ha förbrukat 60 veckor enligt den nya regeln. Då har du inte längre rätt till ersättning för oss i veckor som du arbetar.