Ersättning efter studier

När du studerat klart kanske du inte har en anställning direkt och då kan du söka ersättning från oss. Det gäller också om du definitivt hoppar av dina studier. Men gå med i tid och arbeta mycket under medlemstiden.

Gå med i tid

Som student behöver du tänka på att gå med så snart du börjar jobba med något, även om det bara är en timanställning. Är du redan medlem när du börjar studera är det tryggt att låta medlemskapet löpa på. För att ha möjlighet till en bra ersättning efter studier behöver du ha varit med hos oss minst ett år och ha arbetat inom medlemstiden.

Jobba under studietiden

Hur bra din ersättning blir beror på hur mycket du har jobbat under en period på tolv månader. Vanligen är de månaderna det senaste året. När du har studerat kan vi ofta räkna utifrån månader längre tillbaka för att vi hanterar din studietid (även loven) som så kallad överhoppningsbar tid.

Om du jobbar under din studietid kan de månaderna räknas med i tolvmånadersperioden. Det är då oftast bättre för din ersättningsnivå att du har jobbat mycket under samma månad. Jobbar du mindre än 50 timmar i månaden så hoppar vi över den tiden. Det gäller inte dig som är under 25 år när studierna avslutas (se nedan).

Ofta bra att ha jobbat innan du börjar studera

När vi räknar ut din ersättning kan det innebära att vi också tittar på hur mycket du har jobbat innan du började studera. Den inkomst du haft under din anställning före studierna påverkar ofta din ersättningsnivå positivt. Därför är det bra att stanna kvar som medlem när du börjar studera.

Läs mer om hur du skapar förutsättningar för en bra ersättning på sidan Inkomstbaserad ersättning.

Under 25 år när studierna avslutas

För att vi ska få betrakta din studietid som överhoppningsbar tid, behöver du som är under 25 år ha arbetat heltid minst fem månader innan du började studera.

Det är också möjligt för oss att betala ut ersättning till dig om du uppfyller ett arbetsvillkor samtidigt som du studerar. Då ska du i det här fallet ha arbetat minst halvtid i minst sex månader under de sista tolv månaderna av dina studier.

Läs mer på sidan arbetsvillkor.