Efter studier

När du studerat klart kanske du inte får jobb direkt och då kan du söka ersättning från oss. För att vi ska kunna betala ut en så bra ersättning som möjligt till dig behöver du tänka på att gå med i tid och att arbeta under medlemstiden.

Gå med i tid

Som student behöver du tänka på att gå med i tid. För att ha möjlighet till en bra ersättning behöver du ha varit med hos oss minst ett år. Du måste också ha arbetat inom medlemstiden. Det finns alltså goda skäl att gå med så snart du börjar jobba med något, även om det bara är en timanställning.

Jobba under eller innan studietiden

Hur bra din ersättning blir beror på hur mycket du har jobbat under en period på tolv månader. Oftast är de månaderna det senaste året. När du har studerat kan vi ofta räkna utifrån månader längre tillbaka på grund av så kallad överhoppningsbar tid. Vi kan alltså räkna utifrån det du jobbat på loven eller om du har haft extrajobb samtidigt som du studerat. Men det kan också innebära att vi räknar ut din ersättning utifrån hur mycket du har jobbat innan du började studera.

Läs mer om hur du skapar förutsättningar för en bra ersättning på sidan Inkomstbaserad ersättning.