Företagare

Om du bedöms vara företagare kan du få ersättning från oss i särskilda situationer.

Ersättning vid extraarbete eller deltidsföretag

Driver du företag sedan tidigare och vi kan bedöma det som extraarbete eller deltidsföretag finns det möjlighet för oss att betala ut ersättning till dig. Du kan också få pengar från oss om du gör uppehåll i ditt företag eller avvecklar det.