Söka ersättning

Du behöver vara anmäld på Arbetsförmedlingen för att kunna få pengar från oss. När du anmält dig där ska du börja ansöka om ersättning genom oss. Följ punkterna nedan så kan vi börja jobba för dig så snabbt som möjligt.

1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen för att kunna söka ersättning. Snabbast  anmäler du dig på Arbetsförmedlingens webbplats, arbetsförmedlingen.se.

Anmälan på Arbetsförmedlingen

2. Skicka uppgifter till oss

Vi vill ha olika uppgifter från dig för att kunna betala ut pengar. Uppgifterna ska du skicka in i original eller som bevittnade kopior. Skicka in de uppgifter nedan som berör dig.

Anmälan om arbetslöshet

Skicka in din blankett Anmälan om arbetslöshet elektroniskt på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Arbetsgivarintyg

Beställ ditt arbetsgivarintyg via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.

arbetsgivarintyg.nu

Extra uppgifter

Ibland behöver vi någon extra information från dig beroende på vad du gjort tidigare, innan du blivit arbetslös. Läs mer på sidan Extra uppgifter till ansökan.

Perioder utan intyg

Om det finns perioder som inte täcks av något intyg behöver du skicka ett meddelande på Mina sidor med en egen förklaring på vad du gjort. Exempel på en sådan period kan vara att du slutat studera men inte börjat arbeta direkt efter.

3. Tidrapportera

Vi kan inte fatta något beslut om ersättning innan vi fått din första tidrapport. Det är därför viktigt att du fyller i dina tidrapporter så fort perioden har passerat. Det är också viktigt att du skickar in dina tidrapporter inom nio månader.

Du tidrapporterar på vår e-tjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor