Tidrapportera

Du ansöker om att få ersättning utbetald genom att skicka in tidrapporter. I tidrapporterna fyller du i vad du gjort dag för dag. Vi betalar ut ersättning på torsdagar. För att du ska få pengar samma vecka som du skickar in rapporten måste du skicka den via Mina sidor under måndagen.

Du tidrapporterar på Mina sidor

På Mina sidor får du hjälp att fylla i tidrapporten rätt utifrån din situation.

Logga in på Mina sidor

Välj hur ofta du tidrapporterar

Du kan tidigast skicka in tidrapporten på måndagen efter tvåveckorsperioden passerat. Om du vill ha pengar en gång i månaden istället för varannan vecka kan du vänta med att skicka in tidrapporten. Om du trots det vill fylla rapporten kontinuerligt kan du spara utkast på Mina sidor utan att skicka in den för utbetalning.

Rapportera inom nio månader

Du kan senast skicka in tidrapporten nio månader i efterhand. Längre tillbaka i tiden får vi inte betala ut ersättning till dig.

Rapportera måndagar för att få pengar samma vecka

Vi betalar ut ersättning på torsdagar. För att du ska få pengar samma vecka måste du skicka in tidrapporten via Mina sidor senast måndag kväll. Tidrapporter som kommer till oss senare under veckan betalas istället ut veckan därpå.

Observera att helgdagar under en vecka kan påverka utbetalningsdagen.

Så här fyller du i tidrapporten

Du ska alltid fylla i alla dagar i veckan, att det är lördag, söndag eller annan helgdag spelar ingen roll. Vad du fyller i avgörs av din situation.

Arbete

Du som är timanställd fyller i din arbetade tid, dag för dag. Tänk på att även fylla i timmar du har jour eller beredskap.

Du som arbetar deltid fyller i omfattningen av ditt arbete, till exempelvis 75 procent, under Sysselsättningsgrad. Du behöver inte fylla i något i kolumnen Arbetslös när du är anställd på deltid. 

Du som påbörjar eller avslutar en anställning mitt i en vecka ska inte fylla i något under sysselsättningsgrad den veckan. Istället ska du omvandla procenten till ett antal timmar per dag. Till exempel 8 timmar för heltidsarbete och 4 timmar för ett halvtidsarbete.

Du som arbetar som universitets- och högskollelärare måste räkna om din tid. Läs mer på sidan Cirkelledare eller SFI-lärare.

Du som arbetar som cirkelledare eller SFI-lärare måste räkna om din tid. Läs mer på sidan Universitets- och högskollelärare.

Arbetslös

De dagar du är inte arbetar fyller du i arbetslös.

Förhinder

Om du vill du ta ledigt från ditt arbetssökande ska du fylla i förhinder på din tidrapport alla dagar du inte kan ta något arbete. Det gäller dig som till exempel inte har någon anställning eller arbetar varierande med timlön.

Föräldrapenning eller vab

Du som är föräldraledig eller vabbar fyller i det dag för dag. Du kan fylla i hel, halv, en fjärdedel eller en åttondels föräldrapenning.

Sjukdom

Du som är sjuk fyller i sjukdom dag för dag. Du kan fylla i hel, halv, en fjärdedel eller en åttondels sjuk. Du som är arbetslös ska också anmäla din sjukdom till Försäkringskassan.

Semester

Om du tar semester från en deltidsanställning ska du fylla i semester. Semester räknas alltid som en hel dag även om du är ledig från ett deltidsjobb.