Byta från en annan a-kassa

När du vill byta till Lärarnas A-kassa skickar du in en medlemsansökan till oss. För att undvika glapp i medlemsperioden kan du välja att vi sköter avslutet med din förra a-kassa. Då ser vi till att övergången sker på rätt sätt och att du får behålla den medlemstid du redan har.

Medlemsansökan

Vi hjälper dig

Om vill så sköter vi bytet åt dig. Du behöver varken kontakta din gamla a-kassa eller oroa dig för glapp i medlemskapet. Det enda du behöver göra på medlemsansökan är att kryssa i att du önskar hjälp med att gå ur den tidigare a-kassan. Glöm inte att fylla i vilken a-kassa du är medlem i.

Efter det gör vi hela jobbet. Vi begär utträde ur den andra a-kassan och när utträdet gått igenom blir du medlem hos oss. När bytet är klart får du ett beslut om ditt inträde från oss.

Du kan sköta bytet själv

Om du inte vill ha hjälp av oss kan du sköta bytet själv. Gör så här:

  • Ansök om medlemskap hos oss.
  • Begär utträde från din nuvarande a-kassa.

För att undvika att det uppstår ett glapp i ditt medlemskap, ska du begära utträde och ansöka om medlemskap i samma månad.

När utträdet trätt i kraft hämtar vi uppgifter om ditt tidigare medlemskap på elektronisk väg. Du behöver därför inte skicka in något intyg från din förra a-kassa. Du får tillgodoräkna dig medlemstiden från den tidigare kassan. Däremot är det inte tillåtet att vara med i två a-kassor samtidigt.