Våra medlemmar

Vi är specialiserade på lärare och de som är verksamma inom utbildningsområdet. Har du någon  form av pedagogisk sysselsättning är vi a-kassan för dig.

Vi ansluter medlemmar från alla sorters utbildningsverksamhet

De som är medlemmar hos oss kan till exempel vara

  • grundskollärare
  • förskollärare 
  • gymnasielärare
  • skolledare
  • fritidspedagoger
  • musikpedagoger
  • studie- och yrkesvägledare.

Även de som studerar till dessa yrken kan bli medlemmar om de har jobbat någon gång. Både anställda och de med eget företag kan vara med.