Lärarnas a-kassas valberedningar

Här kan du se vilka som ingår i valberedningen för din valkrets 2018. Du tillhör den valkrets där du är folkbokförd.

Valkrets

Valberedning

  Sammankallande ombud Ombud
Blekinge län  Malin Ohlin Carina Svensson
Dalarnas län  Ann-Chatrin Andersson Ann-Louise Vilhelmsson 
Gotlands län  Heléne Nilsson Linda Rung
Gävleborgs län  Nenad Tolic Åsa Rosenqvist
Göteborgs kommun  Eva Eriksson Soleimani Jauni Collin 
Hallands län  Ulf Bengtsson Marie Pettersson
Jämtlands län  Björn Vesterlund Caroline Mattson 
Jönköpings län  Staffan Skålberg Anneli Liliekvist 
Kalmar län  Andreas Wiklund Fredrik Blad
Kronobergs län  Håkan Georgsson Ewa Ringius 
Malmö kommun  Kerstin Rosengren Annalena Thorbjörnsson
Norrbottens län  Joanna Hübinette Bo Ericsson 
Skåne län  Zahra Sadjadi Rolf Olsson 
Stockholms kommun  Vakant Anders Bengtsson 
Stockholms län  Carolina Morell Johan Bäck
Södermanlands län  Ulrica Westerdahl Rolf Jönsson
Uppsala län  Göran Blomberg Björn Hast 
Värmlands län  Louise Eriksson Jan Arvidsson 
Västerbottens län  Eva Fredriksson Katarina Lindinger
Västernorrlands län  Camilla Adam Sara Lindberg
Västmanlands län  Örjan Gustavsson Chatrin Behrens Löfgren
Västra Götalands län  Anders Mases Jenny Andersson
Örebro län  Jan Hörman Pepe Idril 
Östergötlands län  Eva Bernelf Roberto Gonzalez Cabezas