Särskilda villkor

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en del som ger grundersättning och en del som ger inkomstbaserad ersättning. Utöver dessa två delar tar vi hänsyn till din unika situation och de villkor som gäller kring den för att se hur vi kan betala ut ersättning till dig.