Driva företag

Du är enligt villkoren för a-kassa företagare om du arbetar i, eller har ett väsentligt inflytande över, ett företag som du äger, är delägare i eller som du sitter i styrelsen för. Du kan även anses vara företagare trots att du inte har ett inregistrerat företag.

Villkor för ersättning

Som företagare kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om du:

  • Får ditt företag godkänt som ett extraarbete.
  • Får ditt företag godkänt som ett så kallat deltidsföretag.
  • Har ett uppehåll i din verksamhet.
  • Avvecklar företaget.