Egen uppsägning

Om du själv säger upp dig eller orsakar uppsägning från arbetsgivaren, riskerar du att bli avstängd från din rätt till ersättning under 9 veckor (45 ersättningsdagar).

Du kan bli avstängd från din rätt till ersättning om du:

 • lämnar ditt arbete utan giltig anledning
 • blir uppsagd på grund av ditt uppträdande
 • lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltigt skäl
 • uppträder på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen återkallar en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om du har giltiga skäl blir du inte avstängd

För att slippa avstängning krävs det mycket starka skäl och du måste alltid kunna styrka dina skäl med intyg.

Giltiga skäl för uppsägning kan vara:

 • Om du har ett läkarintyg om att du blir sjuk av ditt arbete och din arbetsgivare styrker att de inte kan erbjuda dig andra arbetsuppgifter. 
 • Om din arbetsplats flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dagpendla eller att flytta med.
 • Om du kan intyga att du är utsatt för mobbning eller trakasserier på din arbetsplats och det inte har blivit bättre trots insatser.
 • Om arbetsgivaren inte betalar ut den lön som ni kommit överens om.
 • Om dina 60 deltidsveckor är slut och du tackar nej till en anställning där inkomsten är lägre än vad du kan få i ersättning från oss om du är arbetslös på heltid. Läs mer om vad som händer när deltidsveckorna är slut.

Avstängning om du orsakar din arbetslöshet

Om du har sagt upp dig eller själv orsakat din uppsägning får det olika konsekvenser beroende på om du blivit avstängd av samma orsak tidigare:

 1. Första gången riskerar du att bli avstängd från ersättning under 45 dagar.
 2. Andra gången riskerar du att bli avstängd från ersättning under 45 dagar.
 3. Tredje gången kan du helt förlora rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om det program du avslutat eller det jobb du sagt upp dig från skulle pågått högst 10 dagar blir du avstängd i 20 dagar istället för 45.