Ferielön

Ferielön är lön som du som lärare med ferietjänst har arbetat in under läsåret för att kunna vara ledig på sommaren. Har du haft en anställning med ferielön under läsåret har du alltså tjänat in lön för hela eller delar av sommarlovet. Din rätt till ersättning är därför begränsad under hela eller delar av sommaren.

Begränsad ersättning på sommaren

Du som arbetat heltid som lärare under hela läsåret är som regel kompenserad med ferielön hela sommaruppehållet. Det betyder också att du saknar rätt till ersättning från oss under hela sommaren.

Om du inte arbetat hela läsåret eller inte arbetat heltid måste vi däremot räkna ut hur stor del av sommaren du tjänat in ferielön för. Det betyder också att du kan ha rätt till ersättning för delar av sommaren.

Två exempel

Om du har arbetat på hösten, men inte på vårterminen

Flödespilar för hur man får ersättning vid ferilön.

  1. Du arbetar in ferielön under höstterminen.
  2. Du har inget jobb på vårterminen och får ersättning från oss.
  3. Sommaren kommer och du får ferielön och därför ingen ersättning från oss under halva sommaren.
  4. Du får åter ersättning från oss.

Om du har arbetat under vårterminen

Flödespilar för hur man får ersättning vid ferilön.

  1. Du arbetar in ferielön under vårterminen.
  2. Sommaren kommer och du får ferielön och därför ingen ersättning från oss under halva sommaren.
  3. Du får ersättning från oss.