Starta företag

Om du är företagare och står utan anställning är din möjlighet att få pengar från oss begränsad. Under tiden som du startar ett företag får vi inte ge dig ersättning alls. Tänk därför efter innan du startar företag när du står utan jobb.

Aktivitetsstöd

Det finns andra möjligheter till ekonomiskt stöd än att få ersättning från oss när du startar företag. Till exempel kan du söka aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen när du startar ett eget företag. Kontakta Arbetsförmedlingen direkt för mer information.

A-kassa till företagare

Ibland kan vi ha rätt att ge dig ersättning även om du fortfarande är verksam i ditt företag. Det kan till exempel vara om vi kan godkänna ditt företag som extraarbete eller som deltidsföretag. Kontakta oss gärna för att få mer besked om din situation.