Studier

Vi kan ge dig ersättning om du står utan jobb efter att du är klar med dina studier. Du kan också under vissa förutsättningar få ersättning från oss om du studerar i liten omfattning.

Klar med studierna

Att vara klar med studierna innebär 

  • att du helt har avslutat dina studier och inte heller har planer på att fortsätta studera något annat.

eller

  • att du har avbrutit studierna och inte har konkreta planer på att återuppta dem eller börja studera något annat.

Vi får därför inte betala ut ersättning till dig under perioder mellan olika utbildningar. Om du har mindre delar kvar av dina studier bedömer vi om studierna ändå kan anses vara klara eller inte.

Studera i liten omfattning

Deltidsstudier tillsammans med ersättning

Om du studerar på högst 50 procent kan du få ersättning samtidigt under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor: 

  • Du får inte ha avslutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
  • Om du finansierar, eller har finansierat, dina studier med någon form av studiestöd ska du före arbetslösheten ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade.

Heltidsstudier tillsammans med ersättning

Om du studerar på heltid kan du få ersättning under högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod om du uppfyller följande villkor:

  • Du får inte ha slutat ditt tidigare arbete på grund av studierna.
  • Studierna får inte hindra dig från att aktivt söka och ta ett heltidsarbete.
  • Du får inte finansiera eller ha finansierat utbildningen med någon form av studiestöd.
  • Före arbetslösheten ska du ha studerat på utbildningen i minst 15 veckor samtidigt som du arbetade heltid.