Villkor för ersättning

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du står utan jobb behöver du uppfylla ett antal villkor. Hur mycket pengar vi kan betala till dig beror helt enkelt på hur din tidigare situation sett ut.

De första villkoren 

Tre villkor påverkar ersättningens storlek. Det är grund-, medlems- och arbetsvillkoret. Utöver dem kan annat i din situation göra att vi måste ta hänsyn till andra särskilda villkor. I så fall behöver vi extra uppgifter från dig för att kunna bedöma det.

Börja tidrapportera

Du behöver skicka in minst en tidrapport innan vi får ta beslut om att kunna ge dig ersättning. Läs mer på sidan Tidrapportera.

Övriga villkor för att få ersättning

Det är en del saker du behöver göra för att löpande kunna få pengar från oss när du har blivit godkänd för ersättning. Vi beskriver det du ska göra på sidan Att göra när du är arbetslös.