Arbetsvillkor

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska få betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös.

Minst sex månaders arbete

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat 6 kalendermånader under din kvalifikationstid som är de senaste 12 månaderna.

  • Du ska ha arbetat minst 80 timmar varje månad.
  • Om du inte arbetat 80 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 50 timmar.

I vissa fall räknar vi in tid längre tillbaka än 12 månader, läs mer på sidan Tid som kan hoppas över.