Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig.

Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning 6 kalendermånader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Vi räknar ut din genomsnittliga arbetstid per vecka, så kallad normalarbetstid. Då utgår vi från hur mycket du arbetat och tjänat under de senaste 12 månaderna.

Om du har rätt till inkomstbaserad ersättning räknar vi också ut din genomsnittliga inkomst per dag, så kallad dagsförtjänst.

Detta ligger till grund för hur mycket pengar du får per ersättningsdag, så kallad dagpenning, och för hur många ersättningsdagar du kan få per vecka. Läs mer på sidan Ersättningens storlek.

Om du har fått sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning får det räknas med om du också har arbetat minst 50 timmar den månad som ersättningen avser.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat 6 kalendermånader under de senaste 12 månaderna.

  • Du ska ha arbetat minst 80 timmar varje månad.
  • Om du inte arbetat 80 timmar varje månad, måste du ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Under var och en av dessa 6 månader måste du ha arbetat minst 50 timmar.

I vissa fall kan du få räkna in arbetsdagar som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader. Det kan till exempel vara om du varit förhindrad att arbeta, så kallad överhoppningsbar tid.

Kontrollera vad som räknas som arbete om du känner dig osäker.