Grundvillkor

Grundvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig.

Så uppfyller du grundvillkoret

Om du

  • är utan jobb
  • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • kan och vill arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag, vilket i genomsnitt är 17 timmar i veckan
  • står till arbetsmarknadens förfogande

så uppfyller du grundvillkoret för inkomstbaserad ersättning.