Lagarna som styr oss

Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut.

Vi måste följa lagen

Det är i huvudsak Lagen om arbetslöshetsförsäkring och Lagen om arbetslöshetskassor som styr villkoren för medlemskap och ersättning hos oss. Förutom dessa finns det också förordningar och föreskrifter som reglerar din rätt till ersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är en statlig tillsynsmyndighet, som granskar oss och ser till att vi följer lagen. Läs mer gällande lagar, föreskrifter, förordningar och aktuella rättsfall på IAF:s webbplats: